Personlig assistans

ASSISTENT I APONA

Den personliga assistenten

Personer med funktionsnedsättning har rätt att delta i samhället på lika villkor som alla andra, och leva sitt liv utifrån sina egna förutsättningar. 

Som personlig assistent kan du möjliggöra vardagen, tillgodose en persons behov och vanor och bidra till en ökad livskvalité. Att vara lyhörd, kunna ta ett steg tillbaka och lyssna in eller känna av assistansanvändarens behov i stunden är viktiga egenskaper.

Introduktion och fortbildning

Hos APONA har du möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. Vi har tagit fram egna anpassade utbildningar i samklang med vår värdegrund. Dessutom har vi utformat rollen och titeln Senior Assistent – en befordran för de assistenter som uppnått en gedigen kunskap och erfarenhet i sin roll som personlig assistent.

Kompetensutveckling: Vi ger dig kontinuerlig och ökad kunskap om lagar och regler om personlig assistans och arbetsmiljö, arbetssätt samt assistansanvändarens funktionsnedsättning.

Handledning: Regelbunden handledning i metoder och förhållningssätt. Praktiska tips om hur du ska göra i vissa situationer som dyker upp på jobbet.

Apona använder det webbaserade verksamhetssystemet Tidvis för schemaläggning, tidredovisning och kommunikation.

Anställningsvillkor

Genom kollektivavtal hos Fremia (fd Arbetsgivareföreningen KFO) ansvarar vi för din arbetssituation och du kan känna dig trygg i din anställning hos oss. Vi har individuell lönesättning, reseförsäkringar, pensions- och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag (läs mer om friskvårdsaktiviteter här) Som assistent är du även fullt försäkrad mot olyckor i samband med arbetet och du har en månads uppsägningstid. 

Sök jobb här!


Aponas värdegrund

Engagemang är att reflektera över vad vi gör och hur vi arbetar, för att göra det ännu lite bättre i morgon. Vi skapar kvalitet genom dialog, återkoppling och kreativt samarbete. Hos oss tar alla eget ansvar för sin viktiga del i helheten.

Omtanke är att vara närvarande och att ha fokus på uppdraget. Vi visar omsorg om och lyhördhet gentemot varandra. Hos oss är visad respekt för alla människors olikheter och lika värde en grundförutsättning.

Trygghet är en förutsättning för att vi ska kunna växa och utmana oss själva. Vi skapar trygghet genom tydlighet, lyhördhet, öppenhet och kontinuitet. Hos oss tar vi vara på och delar med oss av allas olika kompetenser.


Aponas assistenter utbildas i Durewallmetoden
En aktiverande förflyttningsteknik med empati, omtanke och ett etiskt förhållningssätt