Personlig assistans

OM APONA

Det personliga assistansbolaget

APONA är det personliga assistansbolaget. Ett mindre assistansbolag med många års erfarenhet av personlig assistans som verkar i Stockholmsområdet, främst på Lidingö och Värmdö. Vi som arbetar här har stor och långvarig kunskap av personlig assistans till främst barn och unga vuxna med omfattande flerfunktionshinder. 

Varje individ och familj är unik. Det är livssituationen och de individuella behoven som ska styra utformningen av den personliga assistansen. Alla uppdragsgivare förtjänar en väl fungerande grupp av assistenter som har höga ambitioner med sitt uppdrag. Hos oss ska alla vara med och utvecklas. Vi satsar på engagemang och en assistans med kvalité.

Vi ser det som vårt uppdrag att medverka till att våra uppdragsgivare ska få ut det bästa möjliga av sin personliga assistans. Assistansen ska alltid utformas utifrån de individuella förutsättningarna och med uppdragsgivaren i fokus. Hos oss blir alla sedda och aldrig bara en i mängden – vilket skapar både trygghet och öppenhet i relationen.

Apona som assistansanordnare?

Intresserad av att veta mer om oss som assistansanordnare? Gillar du vår filosofi och vill veta om vi kan vara ett intressant alternativ som anordnare av assistans är du varmt välkommen att kontakta oss för mer information. En första kontakt sker oftast med ett samtal per telefon där du kan ställa alla dina frågor om oss som assistansanordnare och berätta för oss om just dina behov av personlig assistans.

Om sedan de grundläggande förutsättningarna finns bokar vi in ett personligt möte där du kan ge oss en fördjupad förståelse av dina önskemål, förutsättningar och förväntningar på oss. Tillsammans utarbetar vi en hållbar plan för en väl fungerande assistans.

Självklart har uppdragsgivaren full insyn i sin assistansekonomin.

Välkommen att kontakta oss!

Arbetsledning

Vi anser att alla behöver en god och anpassad arbetsledning. Det är i längden en grundförutsättning för att upprätthålla kvalité. Vi arbetar med en aktiv, lyssnande och utvecklande arbetsledning för våra assistenter. Vi utvecklas tillsammans!

Assistenter

Det är assistenterna som levererar kvalitén i den dagliga assistansen. De har ett unikt och viktigt uppdrag som på många plan är både utmanande och utvecklande. Vi arbetar med ett antal verktyg och metoder kring kommunikation och omsorg med de assistenter som arbetar nära uppdragsgivaren och individen.

Aponas personliga assistenter arbetar enligt vår värdegrund (engagemang, omtanke och trygghet) och vi ser det som mycket viktigt att kunna erbjuda en trygg arbetsmiljö där kontinuerlig fortbildning och stimulans är grunden till ett utvecklande samarbete. >>Läs mer om att vara assistent i Apona

Rådgivning

Vi hjälper och stödjer dig med ansökningar och omprövningar till såväl assistans som andra relevanta LSS-insatser. Vi har även kännedom om förutsättningar och insatser i din kommun eftersom vi verkar lokalt. Självklart erbjuder vi juridisk expertis när så behövs.

Vi finns här för att stödja och vägleda i många olika aspekter i att leva med funktionshinder.


Aponas värdegrund

Engagemang är att reflektera över vad vi gör och hur vi arbetar, för att göra det ännu lite bättre i morgon. Vi skapar kvalitet genom dialog, återkoppling och kreativt samarbete. Hos oss tar alla eget ansvar för sin viktiga del i helheten.

Trygghet är en förutsättning för att vi ska kunna växa och utmana oss själva. Vi skapar trygghet genom tydlighet, lyhördhet, öppenhet och kontinuitet. Hos oss tar vi vara på och delar med oss av allas olika kompetenser.

Omtanke är att vara närvarande och att ha fokus på uppdraget. Vi visar omsorg om och lyhördhet gentemot varandra. Hos oss är visad respekt för alla människors olikheter och lika värde en grundförutsättning.


Apona – Personlig assistans har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och kollektivavtal hos FREMIA (fd Arbetsgivareföreningen KFO).