Personlig assistans

Integritetspolicy

Jag godkänner att mina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för rekryterande personer inom APONA AB i enlighet med dataskyddsförordningen.

APONA AB behandlar följande personuppgifter

Namn

Födelseår

Kön

Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress

Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret

CV

Personligt brev

Vad används uppgifterna till? APONA AB använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan.

Urvalsfrågorna Baserat på dina svar i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret kan din ansökan bli bortvald om du inte uppfyller kraven. Kraven framgår i jobbannonsen.

Vem kan ta del av uppgifterna? Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för APONA AB rådgivare, uppdragsgivaren och de personer som stöttar uppdragsgivaren att välja ut kandidater för anställningsintervju.

Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.

Hur länge sparas personuppgifterna? Samtliga personuppgifter kommer att raderas från APONA ABs databas i rekryteringssystemet inom 4 år efter din senast sökta tjänst.

Vilka uppgifter har APONA AB om dig? Du har rätt att få information om vilka uppgifter APONA AB har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att APONA AB rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke till att APONA AB behandlar dina personuppgifter. APONA AB kommer då att ta bort din ansökan samt radera dina personuppgifter.

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering: Anna Berglund, anna.berglund@apona.se | tel 070-440 39 19.